การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 2562 รอบที่ 1  **********************************************************

 1. ภาคปกติ(โควตา)
 2. ภาคปกติ (สอบตรง)
 3. ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
 4. โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ
 5. ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
 6. **การรับสมัครในปีการศึกษา 2562 สถาบันฯจะเปิดรับทางระบบออนไลน์เท่านั้น**

  **ผู้สมัครต้องแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครฯให้ครบถ้วน มิฉะนั้น การสมัครของท่านจะไม่สมบูรณ์และจะไม่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์**

  คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สมัคร

  คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัคร  ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
  เบอร์โทรติดต่อ 02-104-9099 ต่อ 1510-1513 หรือ 080-591-8923
  Email: pit.reg@pit.ac.th

Posted in Uncategorized | 6 Comments