การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ(โควตา) 2563

ใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

  1. ภาคปกติ(โควตา) รอบขยายเวลา
  2. ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
  3. โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ

ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ 02-104-9099 ต่อ 1510-1513 หรือ 080-591-8923
Email: pit.reg@pit.ac.th


Posted in Uncategorized | 8 Comments