การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

  • ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (ประจำปีการศึกษา 2566)

    *ผู้สมัครสามารถติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร*

  • Posted in Uncategorized | 8 Comments