การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562*** การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จะมีการเปิดรับสมัคร เร็วๆนี้ ***ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ 02-104-9099 ต่อ 1510-1513 หรือ 080-591-8923
Email: pit.reg@pit.ac.th

Posted in Uncategorized | 4 Comments