การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) และประเภทโครงการจัดการศึกษาพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ รอบที่ 1

ดาวน์โหลด “ใบมอบตัว”

ดาวน์โหลด “ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)”

ดาวน์โหลด “ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาพิเศษฯ”

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 2. ภาคปกติ (ประเภทสอบตรง)
 3. ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
 4. โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ

แบบฟอร์มการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

 • ประกาศการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
 • แบบฟอร์มการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  QR Code สำหรับชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา  ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
  เบอร์โทรติดต่อ 02-104-9099 ต่อ 1510-1513
  Email: [email protected]

  Posted in Uncategorized | 8 Comments