การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

  1. ประกาศการรับสมัคร
  2. ใบสมัคร

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

  1. ภาคปกติ ประเภทโควตา
  2. ภาคปกติ ประเภทสอบตรง
  3. ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)


************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

  1. ภาคปกติ(ประเภทโควตา)ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ 02-104-9099 ต่อ 1510-1513
Email: [email protected]


free HitCounters

Posted in Uncategorized | 8 Comments